Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình vôi gốm sứ Bát Tràng

Bình vôi men lam cổ vẽ sơn thủy đồ ký kiểu phục chế
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bình vôi men lam cổ vẽ long ẩn đồ nội phủ phục chế
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bình vôi men lam cổ vẽ Kỳ Lân đồ sứ men lam giả cổ
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ống nhổ bã trầu men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ống phóng men lam cổ vẽ rồng ẩn gốm vuốt tay
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Bình vôi gốm sứ quai rồng thời Lý
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Bình vôi gốm sứ quai rồng gốm men nâu
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Bình vôi trầu cau gốm men nâu

Bình vôi trầu cau gốm men nâu

Mã sản phẩm: 2507002

Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Bình vôi men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
0949808555