Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Đồ dùng khách sạn gốm sứ

Bình lọ đựng nước rửa tay bằng gốm sứ men gốm vàng
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Lọ đựng xà phòng bằng gốm sứ men hỏa biến
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Lọ đựng dầu gội bằng gốm sứ men hỏa biến
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bình lọ nước rửa tay gốm sứ men hỏa biến
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Lọ nước rửa tay đồ dùng khách sạn men trứng sáo
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Lọ đựng nước rửa tay bằng gốm sứ
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Lọ đựng sữa tắm bằng gốm sứ men gốm nâu
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Lọ đựng nước rửa tay bằng gốm sứ men đen
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Đèn xông tinh dầu đốt nến bằng gốm sứ hình Cá Chép
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Đèn xông tinh dầu đốt nến hình Cá Chép men trắng
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Đèn tinh dầu đốt nến hình Cá Chép gốm sứ men đỏ
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
0949808555