Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Cốc sứ men hỏa biến

Ly tách cafe bát ngâm giữ ủ nhiệt men hỏa biến gấm
Giá: 165,000 165,000 VNĐ
Ly cốc uống trà cafe men hỏa biến thỏ ngọc
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cafe espresso men hỏa biến màu đen dáng quai tròn đĩa vuông
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Ly tách cafe espresso men hỏa biến màu đen dáng quai tròn
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Bộ ly tách cafe đốt nến men hỏa biến gấm
Giá: 385,000 385,000 VNĐ
Phin sứ pha cafe kèm bộ ly tách cafe đốt nến men hỏa biến gấm
Giá: 525,000 525,000 VNĐ
Ly cốc sứ có nắp men hỏa biến màu thiên thanh
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Bếp hâm cafe gốm sứ men hỏa biến màu gấm
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Bộ bếp hâm cafe gốm sứ men hỏa biến màu gấm
Giá: 195,000 195,000 VNĐ
Bếp hâm nóng cà phê đốt nến gốm sứ men hỏa biến màu gấm
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Tách uống cafe capuchino 220ml gốm sứ men hỏa biến ngọc trai
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly tách uống cafe capuchino 220ml gốm sứ men hỏa biến ngọc trai
Giá: 195,000 195,000 VNĐ
Bộ ly tách uống cafe capuchino 220ml gốm sứ men hỏa biến ngọc trai
Giá: 215,000 215,000 VNĐ
Tách cafe capuchino 220ml gốm sứ men hỏa biến hồng tuyết
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly tách uống cafe capuchino 220ml gốm sứ men hỏa biến hồng tuyết
Giá: 195,000 195,000 VNĐ
0949808555