Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ấm chén mỹ nghệ

-12% Bộ bình trà Bát Tràng 1 lít vẽ hoa đào
Giá: 850,000 750,000 VNĐ
-11% Bộ bình trà Bát Tràng 1 lít vẽ hoa cúc chàm
Giá: 950,000 850,000 VNĐ
-12% Bộ bình trà Bát Tràng 1 lít vẽ hoa đào phai
Giá: 850,000 750,000 VNĐ
-6% Bộ bình trà Bát Tràng 1 lít vẽ hoa cúc màu xanh lam
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
-6% Bộ bình trà Bát Tràng 1 lít vẽ chim vẹt
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
Bộ bình trà Bát Tràng 1 lít vẽ cá đa sắc
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ bình trà Bát Tràng 1 lít vẽ hoa chàm
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Bộ bình trà Bát Tràng 1 lít vẽ hoa bách hợp
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ bình trà Bát Tràng 1 lít vẽ chim cú mèo
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
-10% Bộ bình trà Bát Tràng cao cấp 1200ml vẽ hoa cúc chàm
Giá: 1,050,000 950,000 VNĐ
-6% Bộ bình trà Bát Tràng cao cấp 1200ml vẽ mèo
Giá: 800,000 750,000 VNĐ
-6% Bộ bình trà Bát Tràng cao cấp 1200ml vẽ hoa sen
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
-6% Bộ bình trà Bát Tràng cao cấp 1200ml vẽ hoa
Giá: 800,000 750,000 VNĐ
-6% Bộ bình trà Bát Tràng cao cấp 1200ml vẽ hoa đào phai
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
-6% Bộ bình trà Bát Tràng cao cấp 1200ml vẽ hoa cúc
Giá: 800,000 750,000 VNĐ
-6% Bộ bình trà Bát Tràng cao cấp 1200ml vẽ hoa cúc màu
Giá: 800,000 750,000 VNĐ
0949808555