Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Cốc sứ men rạn

-7% Ly cốc sứ Bát Tràng men rạn vẽ hoa cúc dây
Giá: 75,000 70,000 VNĐ
Ly cốc sứ Bát Tràng men rạn vẽ cá đàn
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc tách cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa sen
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ly tách cà phê gốm sứ men rạn vẽ chuồn chuồn
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly uống trà xanh không quai men rạn vẽ hoa bèo
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Cốc uống trà men rạn vẽ tôm cua cá
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc uống trà dáng quả chuông men rạn cổ vẽ hoa sen
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Cốc cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa sen
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly tách cafe Bát Tràng men rạn cổ vẽ cá
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc sứ không quai men rạn cổ vẽ chuồn khoai
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Cốc sứ không quai men rạn vẽ hoa cúc dây
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Cốc sứ men rạn cổ vẽ hoa sen
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
-13% Ly tách cà phê gốm sứ men rạn vẽ sơn thủy
Giá: 75,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men rạn vẽ chuồn khoai
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa cúc dây
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
0949808555