Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ly cốc tách quán cà phê

Cốc sứ quai chữ C men xanh Coban
Giá: Call 0949808555
Ly cốc sứ quai chữ C men đỏ

Ly cốc sứ quai chữ C men đỏ

Mã sản phẩm: 7705427

Giá: Call 0949808555
Ly cốc cafe gốm sứ men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly cafe gốm sứ men đen lòng vàng khắc tre
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc uống cafe men đen lòng xanh khắc tre trúc
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc cafe eo men đen lòng đỏ khắc tre trúc
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly lọc trà gốm sứ Bát Tràng men đen lòng vàng khắc tre trúc
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà cá nhân gốm sứ men đen lòng đỏ khắc tre
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Cốc lọc trà cá nhân gốm sứ men đen lòng xanh phun khắc tre trúc
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Cốc lọc chè cá nhân men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Cốc lọc chè cá nhân men đen khắc tre lòng xanh
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men gốm lòng vàng
Giá: Call 0949808555
Ly tách cafe gốm sứ men đen lòng xanh
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men đen lòng vàng
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe men đen lòng đỏ

Ly tách cafe men đen lòng đỏ

Mã sản phẩm: 2000402

Giá: 60,000 60,000 VNĐ
0949808555