Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Tượng decor trang trí

Tượng há miệng chờ sung trang trí sân vườn tiểu cảnh
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Phù điêu Lá Bồ Đề hình Đức Phật 3D gốm Hồng Sa
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Tượng trâu nằm gốm sứ men đen
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
Tượng ông hút thuốc lào số 1 Tượng trang trí sân vườn
Giá: 1,450,000 1,450,000 VNĐ
Tượng ông hút thuốc lào số 2 Tượng trang trí sân vườn tiểu cảnh
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
0949808555