Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bộ ấm trà tử sa

Bộ ấm trà tử quai Việt khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử sa quai vếch khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử sa quai Nhật khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén tử sa quai Việt Nam khắc trăng vàng
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén gốm tử sa Bát Tràng dáng dẹt quai Nhật khắc trăng vàng
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén tử sa quai vếch khắc trăng vàng
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén tử sa quai Nhật khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén tử sa quai Việt khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ trà gốm tử sa tích gốm nâu chỉ đỏ chén lòng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ trà gốm tử sa Trúc mini gốm son chỉ đỏ
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Bộ trà tử sa Trúc mini gốm son
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Bộ ấm trà gốm tử sa dáng Nhật mini gốm son
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Ấm chén gốm tử sa dáng Nhật mini gốm son chỉ đỏ
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Ấm chén gốm tử sa Tích số 1 chỉ bạc lòng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén gốm tử sa Trống Đai chỉ bạc lòng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
0949808555