Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bộ ấm trà tử sa

-4% Bộ trà tam ẩm hồng trà gốm tử sa màu son
Giá: 235,000 225,000 VNĐ
Bộ ấm trà tam ẩm tâm trà gốm tử sa màu son
Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Bộ ấm trà tâm trà gốm tử sa màu son
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Bộ ấm trà hồng trà gốm tử sa màu son
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Ấm chén tử sa khay gốm hai lòng đắp hoa phù dung
Giá: 550,000 550,000 VNĐ
Ấm chén tử sa đắp nổi hoa đào gốm son khay gốm 2 lòng
Giá: 550,000 550,000 VNĐ
Ấm chén tử sa gốm son hoa mai trắng khay gốm 2 lòng
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Ấm chén tử sa đốt trúc gốm son điểm hoa mai trắng
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Ấm chén gốm tử sa quai rồng gốm son hoa mai trắng
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bộ ấm trà đối ẩm gốm tử sa màu nâu
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ấm chén tử sa hoa đào khay lá sen gốm tử sa màu son
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
-6% Bộ ấm trà tử sa đắp hoa sen khay lá sen
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
-6% Bộ ấm chén gốm tử sa đắp Tùng khay lá sen gốm son
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
-6% Ấm chén tử sa đắp Tùng gốm son khay lá sen
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
-6% Ấm chén tử sa đắp hoa phù dung khay lá sen
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
-6% Ấm chén tử sa đắp hoa đào khay lá sen
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
0949808555