Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Đỉnh đốt trầm hương Bát Tràng

-8% Đỉnh đốt trầm bột hình tòa sen
Giá: 600,000 550,000 VNĐ
-8% Đỉnh trầm gốm sứ hình bông sen
Giá: 600,000 550,000 VNĐ
Đỉnh đốt trầm hương gốm tử sa hình búp sen gốm son
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Đỉnh đốt trầm gốm Hồng Sa hình búp sen
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
0949808555