Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly cốc tách sứ men vân đá

Ly tách uống cafe latte 250ml gốm sứ men vân đá màu nâu cà phê
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly tách cafe latte 250ml gốm sứ men vân đá màu xanh Kabe dáng vuông
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly tách cafe cappuccino 250ml gốm sứ men vân đá màu hồng dáng vuông
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly tách cafe latte 250ml Ly tách cafe cappuccino 250ml men vân đá màu xanh Kabe
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe latte 250ml gốm sứ men vân đá màu nâu cafe
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc sứ men vân đá màu xanh cốm dung tích 350ml
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Cốc sứ men vân đá màu xanh cốm dung tích 350ml
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Cốc sứ men vân đá màu tím dung tích 350ml
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Cốc sứ men vân đá màu tím dung tích 350ml
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Ly sứ men vân đá màu nâu cafe dung tích 350ml
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly sứ có nắp men vân đá màu nâu cafe dung tích 350ml
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Ly sứ có nắp men vân đá màu nâu cafe kèm đĩa sứ 15cm
Giá: 165,000 165,000 VNĐ
Cốc sứ men vân đá màu xanh Kabe dung tích 350ml
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp men vân đá màu xanh Kabe dung tích 350ml
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
0949808555