Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly cốc tách sứ men vân đá

Ly uống cafe không quai men vân đá màu đỏ
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly uống trà không quai men vân đá màu xanh Coban
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly sứ không quai men vân đá màu hồng
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly sứ không quai men vân đá màu tím
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly cốc uống trà không quai men vân đá màu nâu cafe
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly cốc uống trà cafe không quai men vân đá màu xanh cốm
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly cốc uống cafe không quai men vân đá màu xanh lục
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly cốc trụ không quai men vân đá màu xanh Bạc Hà
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly cốc tách quán trà Ly cốc sứ không quai men vân đá màu vàng
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly cốc quán cafe Ly cốc sứ không quai men vân đá màu cam
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly cốc Bát Tràng không quai men vân đá màu ghi
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Cốc uống cafe không quai men vân đá màu xanh Bộ Đội
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Cốc sứ không quai men vân đá màu đen
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Cốc uống trà không quai men vân đá màu xanh Kabe
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly tách cafe latte cappuccino 250ml gốm sứ men vân đá màu đỏ
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe cappuccino 250ml men vân đá màu xanh coban
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
0949808555