Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly cốc tách sứ men vân đá

Ly tách cafe capuchino 220ml men vân đá màu xanh lục
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 220ml men vân đá màu xanh cốm
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 220ml men vân đá màu nâu
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 220ml men vân đá màu cam
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 220ml men vân đá màu xanh bạc hà
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men vân đá màu xanh lá cây
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men vân đá màu đỏ
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men vân đá màu xanh Kabe
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu vàng
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu xanh lục
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu xanh lục
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu vàng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu xanh lá cây
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu cam
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly sứ uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu cam dáng vuông
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu cam dáng vuông
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
0949808555