Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Lộc bình gốm sứ

Lọ lục lăng 43cm men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 2,950,000 2,950,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn số 3 men lam cổ vẽ rồng ẩn đồ ký kiểu phục chế
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn số 3 men lam cổ vẽ kỳ lân đồ ký kiểu phục chế
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn số 3 men lam cổ vẽ hoa sen đồ ký kiểu phục chế
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ kỳ lân Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ hoa sen Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm men lam vẽ sơn thủy hữu tình
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
-4% Lọ bá huê tôn 25cm men lam cổ vẽ cổ đồ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,150,000 1,100,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm sứ men xanh trắng vẽ hoa sen
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm vẽ kỳ lân men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Bình bá huê tôn 40cm men lam cổ đồ ký kiểu phục chế vẽ rồng ẩn
Giá: 1,850,000 1,850,000 VNĐ
Lộc bình 60cm men lam vẽ hoa sen gốm sứ Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Lộc bình 50cm men lam cổ vẽ phù dung trĩ gốm sứ Bát Tràng
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
12
0949808555