Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ly lọc trà gốm sứ

Cốc lọc trà gốm sứ đẹp vẽ chuồn khoai
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà gốm sứ vẽ lông công
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà gốm sứ vẽ chuồn chuồn đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc lọc chè gốm sứ vẽ tim

Cốc lọc chè gốm sứ vẽ tim

Mã sản phẩm: 7500902

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly lọc trà gốm sứ vẽ lông công đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà gốm sứ đẹp vẽ hoa
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc lọc trà gốm sứ phẩy mưa đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc lọc chè gốm sứ vẽ hoa bèo đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly lọc trà gốm sứ đẹp vẽ cá
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc lọc trà gốm sứ vẽ cá đàn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly lọc trà cá nhân vẽ hoa dây

Ly lọc trà cá nhân vẽ hoa dây

Mã sản phẩm: 0501403

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly lọc trà cá nhân vẽ chuồn chuồn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà cá nhân vẽ hoa thị
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc lọc chè cao cấp vẽ lông công
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc lọc chè cá nhân vẽ chuồn khoai
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc lọc chè cá nhân vẽ cá đàn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
12
0949808555