Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly lọc trà gốm sứ

Ly cốc lọc trà cá nhân dung tích 300ml men hỏa biến màu thiên thanh
Giá: 195,000 195,000 VNĐ
Cốc lọc trà cá nhân men gio đàn giả cổ vẽ cá chép hóa rồng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc lọc trà gốm sứ vẽ sen chuồn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà cá nhân gốm sứ Bát Tràng vẽ chuồn chuồn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà gốm sứ cao cấp vẽ hoa hướng dương
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Cốc lọc chè gốm sứ vẽ cây ô liu
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Ly lọc trà gốm sứ Bát Tràng men đen lòng vàng khắc tre trúc
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà cá nhân gốm sứ men đen lòng đỏ khắc tre
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Cốc lọc trà cá nhân gốm sứ men đen lòng xanh phun khắc tre trúc
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Cốc lọc chè cá nhân men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Cốc lọc chè cá nhân men đen khắc tre lòng xanh
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Cốc lọc trà gốm sứ đẹp vẽ chuồn khoai
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà gốm sứ vẽ lông công
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc lọc trà gốm sứ vẽ chuồn chuồn đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc lọc chè gốm sứ vẽ tim

Cốc lọc chè gốm sứ vẽ tim

Mã sản phẩm: 7500902

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
12
0949808555