Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ly tách cafe gốm sứ

Ly cốc cafe không quai men đen lòng gốm
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Cốc tách cafe gốm sứ men đen lòng gốm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bếp hâm cà phê men đen lòng vàng in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe đèn cầy men nâu lòng trắng in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe đốt nến men nâu lòng vàng in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly cốc tách đẹp cho quán cà phê men đen lòng gốm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe đèn cầy men đen lòng vàng in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe đèn cầy men đen lòng gốm in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cà phê gốm sứ men nâu lòng trắng in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cà phê nóng men đen lòng gốm in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe nóng men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách đẹp cho quán cà phê men nâu lòng gốm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men đen lòng xanh
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe nóng men đen lòng đỏ khắc chữ Coffee
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Ly tách cà phê nóng men đen lòng vàng khắc chữ Coffee
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Ly tách cà phê men đen lòng thủy tinh khắc chữ Coffee
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
0949808555