Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ly tách cafe gốm sứ

Ly tách cafe gốm sứ men gốm lòng vàng
Giá: Call 0949808555
Ly tách cafe gốm sứ men đen lòng xanh
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men đen lòng vàng
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe men đen lòng đỏ

Ly tách cafe men đen lòng đỏ

Mã sản phẩm: 2000402

Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cà phê men đen lòng thủy tinh xanh đậm
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe men đen lòng gốm

Ly tách cafe men đen lòng gốm

Mã sản phẩm: 2000404

Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe men gốm

Ly tách cafe men gốm

Mã sản phẩm: 2000407

Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men hỏa biến
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê nóng men hỏa biến
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Ly tách cafe men hỏa biến

Ly tách cafe men hỏa biến

Mã sản phẩm: 5201002

Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Ly cốc cafe không quai men đen lòng gốm
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Cốc tách cafe gốm sứ men đen lòng gốm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bếp hâm cà phê men đen lòng vàng in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe đèn cầy men nâu lòng trắng in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe đốt nến men nâu lòng vàng in chữ Coffee
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly cốc tách đẹp cho quán cà phê men đen lòng gốm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
0949808555