Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bộ ấm trà Bát Tràng

Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ bọc đồng kèm giỏ ủ ấm tích Bát Tràng
Giá: 2,250,000 2,250,000 VNĐ
Ấm chén Minh Long viền vàng số 3 gốm sứ Bát Tràng
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Lọ đựng tăm bằng gốm sứ men lam cổ bọc đồng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Lọ đựng chè gốm sứ men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc lâm thất hiền
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ bọc đồng dáng vuông vẽ sơn thủy
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ bọc đồng Trúc lâm thất hiền dáng tròn
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ bọc đồng dáng quai xách
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men lam cổ bọc đồng Trúc lâm thất hiền
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Phụ kiện bộ ấm trà men lam cổ bọc đồng
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Phụ kiện bộ đồ trà men lam cổ bọc đồng
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ phụ kiện gạt tàn lọ chè lọ tăm gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men kem vẽ hoa sen xanh kèm giỏ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,700,000 1,700,000 VNĐ
Bộ phụ kiện gốm sứ khắc hoa phù dung gạt tàn lọ chè lọ tăm
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bộ ấm chén gốm sứ khắc tay

Bộ ấm chén gốm sứ khắc tay

Mã sản phẩm: 6800605

Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Tống chuyên trà gốm tử sa gốm nâu
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Cốc tống chuyên trà gốm tử sa màu gốm son
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
0949808555