Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly sứ Bát Tràng

Tách cafe Espresso 70ml gốm sứ cao cấp
Giá: 21,000 21,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe Espresso 70ml gốm sứ cao cấp
Giá: 38,000 38,000 VNĐ
Ly cafe Espresso 90ml gốm sứ cao cấp
Giá: 23,000 23,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe Espresso 90ml gốm sứ cao cấp
Giá: 41,000 41,000 VNĐ
Cốc trà không quai men hỏa biến
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc trà Lipton không quai men hỏa biến
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly uống trà không quai men hỏa biến
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly cốc trà không quai men hỏa biến
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly trà không quai men hỏa biến

Ly trà không quai men hỏa biến

Mã sản phẩm: 5200510

Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc uống trà xanh không quai men hỏa biến
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc uống trà Lipton không quai men đen lòng xanh
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc sứ Bát Tràng khắc tre men đen lòng gốm
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Cốc sứ Bát Tràng khắc hoa sen men đen lòng gốm
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
0949808555