Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ hoa men ngọc

Lọ tỳ bà men ngọc lục bảo bọc đồng giả cổ 27cm vẽ hoa sen
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Lọ tỳ bà men ngọc lục bảo bọc đồng giả cổ 27cm hoa sen nổi
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Lọ tỳ bà men ngọc lục bảo bọc đồng 27cm vẽ cuốn thư chữ Phúc
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Thạp gốm men ngọc lục bảo bọc đồng đắp nổi Bát Tiên vân du
Giá: 8,500,000 8,500,000 VNĐ
0949808555