Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ trà Ký Kiểu

Ấm tích 1,5 lít vẽ hoa dây men lam cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít hoa dây cổ men lam cổ
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bộ ấm tích 500ml men lam Huế vẽ rồng ẩn
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Nội Phủ phục chế
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ vẽ rồng ẩn hiệu đề Nội Phủ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Bộ trà tứ men lam Huế Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bộ ấm trà Hoa Sen men lam cổ

Bộ ấm trà Hoa Sen men lam cổ

Mã sản phẩm: 3936006

Giá: 415,000 415,000 VNĐ
0949808555