Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ gốm

Chum sành 50cm cắm hoa mai đào lê mận vân ganh giả vuốt
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Chum sành dáng quả chuông 21cm cắm hoa đào hoa lê hoa mận
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Chum gốm sành dáng quả chuông 21cm cắm hoa đào hoa lê hoa mận
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Chum sành 42cm cắm cành đào cành lê vân giả vuốt
Giá: 1,000,000 1,000,000 VNĐ
Chum sành 42cm cắm cành đào vân gạch
Giá: 1,000,000 1,000,000 VNĐ
Chum sành 42cm cắm cành đào cành lê vân ganh giả vuốt
Giá: 1,000,000 1,000,000 VNĐ
Chum sành 60cm cắm mai đào Tết vân giả vuốt
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Chum sành 50cm cắm hoa mai đào lê mận vân gạch
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Chum sành 50cm cắm hoa mai hoa đào hoa lê hoa mận vân giả vuốt
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Chum sành 60cm cắm mai đào Tết vân gạch
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Chum sành 60cm cắm mai đào Tết vân ganh giả vuốt
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
0949808555