Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát đĩa men kem

Bát chiết yêu Bát Tràng 18cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 14cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 16cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Miễn phí ship Bát đĩa bộ đồ ăn gốm sứ cao cấp 11 món men kem vẽ hoa mai hồng
Giá: 695,000 695,000 VNĐ
Miễn phí ship Set bát đĩa bộ đồ ăn men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 645,000 645,000 VNĐ
Miễn phí ship Set bát đĩa bộ đồ ăn men kem vẽ cỏ ba lá
Giá: 645,000 645,000 VNĐ
Miễn phí ship Set bát đĩa bộ đồ ăn men kem vẽ hoa sen màu
Giá: 645,000 645,000 VNĐ
Miễn phí ship Set bát đĩa bộ đồ ăn men kem vẽ hoa sen Coban
Giá: 645,000 645,000 VNĐ
Miễn phí ship Set bát đĩa bộ đồ ăn men kem vẽ hoa mai hồng
Giá: 645,000 645,000 VNĐ
Miễn phí ship Set bát đĩa bộ đồ ăn men kem vẽ hoa mai xanh
Giá: 645,000 645,000 VNĐ
Miễn phí ship Bát đĩa bộ đồ ăn gốm sứ cao cấp 11 món men kem vẽ cỏ ba lá
Giá: 695,000 695,000 VNĐ
Miễn phí ship Bát đĩa bộ đồ ăn gốm sứ cao cấp 11 món men kem vẽ hoa mai xanh
Giá: 695,000 695,000 VNĐ
Miễn phí ship Bát đĩa bộ đồ ăn gốm sứ cao cấp 11 món men kem vẽ hoa sen Coban
Giá: 695,000 695,000 VNĐ
Miễn phí ship Bát đĩa bộ đồ ăn gốm sứ cao cấp 11 món men kem vẽ hoa sen màu
Giá: 695,000 695,000 VNĐ
Miễn phí ship Bát đĩa bộ đồ ăn gốm sứ cao cấp 11 món men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 695,000 695,000 VNĐ
12
0949808555