Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát đĩa trắng

Thố sứ có nắp gốm sứ men trắng kèm thìa sứ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Khay sứ bày đồ ăn men trắng hình hoa đào
Giá: 325,000 325,000 VNĐ
Bát thuyền bày gà cúng nguyên con men trắng vẽ vàng kim
Giá: 475,000 475,000 VNĐ
Bát thuyền bày gà cúng nguyên con men trắng
Giá: 315,000 315,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm men trắng

Bát chiết yêu 18cm men trắng

Mã sản phẩm: 5100910

Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Bát chiết yêu 16cm men trắng

Bát chiết yêu 16cm men trắng

Mã sản phẩm: 5100711

Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát chiết yêu 14cm men trắng

Bát chiết yêu 14cm men trắng

Mã sản phẩm: 5106012

Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm men trắng

Bát chiết yêu 12cm men trắng

Mã sản phẩm: 5104413

Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Bát ăn chè gốm sứ men trắng kèm thìa sứ
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Thố sứ có nắp gốm sứ men trắng
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát ăn chè gốm sứ men trắng hình bông hoa kèm thìa sứ
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Bát ăn chè gốm sứ hình bông hoa men trắng
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát ăn chè bát ăn tào phớ men trắng hình tam giác
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
-14% Bát ăn chè Bát ăn tào phớ dáng bát ngấn men trắng
Giá: 35,000 30,000 VNĐ
Bát ăn chè bát ăn tào phớ

Bát ăn chè bát ăn tào phớ

Mã sản phẩm: 6100301

Giá: 35,000 35,000 VNĐ
12
0949808555