Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Tượng gốm sứ trang trí

Tượng trâu nằm gốm sứ men đen
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
Tượng ông hút thuốc lào số 1 Tượng trang trí sân vườn
Giá: 1,450,000 1,450,000 VNĐ
Tượng ông hút thuốc lào số 2 Tượng trang trí sân vườn tiểu cảnh
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
Tượng mã đáo thành công gốm sứ Bát Tràng
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Phù điêu Lá Bồ Đề hình Đức Phật 3D gốm Hồng Sa
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
0949808555