Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ấm tích Bát Tràng

Ấm tích 2,5 lít men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Ấm tích 2,5 lít kèm giỏ ủ ấm tích Bát Tràng cao cấp
Giá: 2,150,000 2,150,000 VNĐ
-2% Bộ ấm tích trà xanh 2,5 lít men lam cổ kèm giỏ ủ ấm tích cao cấp
Giá: 2,450,000 2,400,000 VNĐ
Bộ ấm tích 2,5 lít men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Bộ ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men kem vẽ hoa sen cách điệu
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Bộ ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men kem vẽ hoa sen hồng
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Bộ ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men kem vẽ hoa mai xanh
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Bộ ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men kem vẽ hoa đào
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
-6% Bộ ấm tích 1,5 lít men kem vẽ hoa sen xanh kèm giỏ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,700,000 1,600,000 VNĐ
-14% Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít hoa sen xanh kèm phụ kiện
Giá: 1,050,000 900,000 VNĐ
-20% Bộ ấm tích 1,5 lít hoa sen xanh men kem
Giá: 750,000 600,000 VNĐ
Bộ ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men kem vẽ cỏ 3 lá
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men đen lòng gấm kèm giỏ ấm Bát Tràng bọc vải gấm
Giá: 1,500,000 1,500,000 VNĐ
-4% Ấm tích 1,5 lít men đen lòng gốm kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 1,350,000 1,300,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men đen lòng gốm
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
-14% Ấm tích trà xanh 1,5 lít men đen lòng gốm
Giá: 350,000 300,000 VNĐ
0949808555