Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ấm tích Bát Tràng

Ấm tích 3 lít men lam cổ Trúc lâm thất hiền
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm tích 750ml men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men đen lòng gốm
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh 1.5 lít men kem vẽ hoa sen màu
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Ấm tích 7,5 lít men rạn cổ vẽ sơn thủy
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men rạn kèm giỏ ủ ấm tích Bát Tràng
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
-3% Bộ ấm tích 1 lít men rạn cổ kèm giỏ ủ ấm bọc gấm cao cấp
Giá: 1,650,000 1,600,000 VNĐ
Bộ ấm tích 750ml men rạn cổ kèm giành ủ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,450,000 1,450,000 VNĐ
Ấm tích rạn 750ml kèm giỏ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh 1 lít men rạn cổ kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 1,300,000 1,300,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh men rạn cổ 1,5 lít kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 1,350,000 1,350,000 VNĐ
Ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men kem vẽ cỏ 3 lá và giỏ ủ ấm tích cao cấp
Giá: 1,450,000 1,450,000 VNĐ
0949808555