Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ấm tích Bát Tràng

-4% Bộ ấm tích 750ml men rạn cổ kèm giành ủ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,400,000 1,350,000 VNĐ
-3% Bộ ấm tích 1 lít men rạn cổ kèm giỏ ủ ấm bọc gấm cao cấp
Giá: 1,550,000 1,500,000 VNĐ
-3% Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men rạn kèm giỏ ủ ấm tích Bát Tràng
Giá: 1,650,000 1,600,000 VNĐ
-10% Bộ ấm tích trà xanh 750ml men rạn cổ
Giá: 500,000 450,000 VNĐ
-9% Bộ ấm tích trà xanh 1 lít men rạn cổ
Giá: 550,000 500,000 VNĐ
-8% Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men rạn cổ
Giá: 650,000 600,000 VNĐ
Ấm tích rạn 750ml kèm giỏ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,100,000 1,100,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh 1 lít men rạn cổ kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh men rạn cổ 1,5 lít kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy kèm giỏ ủ ấm bọc gấm
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Bộ ấm tích chè xanh 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 750ml men lam cổ vẽ sơn thủy kẻ hoa chanh cổ
Giá: 550,000 550,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ vẽ sơn thủy hoa chanh cổ
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít vẽ hoa dây men lam cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít hoa dây cổ men lam cổ
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
0949808555