Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ấm tích Bát Tràng

Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ bọc đồng kèm giỏ ủ ấm tích Bát Tràng
Giá: 2,250,000 2,250,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men kem vẽ hoa sen xanh kèm giỏ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,700,000 1,700,000 VNĐ
-8% Ấm tích 7,5 lít men rạn cổ vẽ sơn thủy
Giá: 1,250,000 1,150,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Ấm tích 750ml men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ bọc đồng Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
-5% Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít hoa sen xanh kèm phụ kiện
Giá: 1,050,000 1,000,000 VNĐ
-7% Bộ ấm tích 1,5 lít hoa sen xanh men kem
Giá: 750,000 700,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít vẽ hoa dây men lam cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít cao cấp men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 1,400,000 1,400,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh 1,5 lít Hoa Sen men lam cổ
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy kèm giỏ ủ ấm bọc gấm
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ Trúc lâm thất hiền kèm giỏ ủ ấm cao cấp
Giá: 1,150,000 1,150,000 VNĐ
12
0949808555