Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly sứ men màu

Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu xanh Kabe
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu xanh cốm
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu xanh Bộ Đội
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu xanh Bạc Hà
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu xanh lục
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu đỏ
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu ghi
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu hồng
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu xanh Coban
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu xanh Coban
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu nâu
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu đen
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu xanh lục dáng ly vuông
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu xanh lục dáng vuông
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu đen dáng ly vuông
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu đen dáng vuông
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
0949808555