Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly sứ men màu

Ly tách cafe latte 250ml gốm sứ men màu ghi
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly tách uống cafe latte 250ml gốm sứ men màu vàng
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly tách cafe cappuccino 250ml gốm sứ men màu xanh Kabe
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly tách uống cà phê cappuccino 250ml gốm sứ men màu hồng dáng vuông
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe latte 250ml màu xanh cốm
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe latte 250ml màu xanh Bộ Đội
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cà phê latte 250ml gốm sứ men màu hồng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe cappuccino 250ml Ly tách cafe latte 250ml gốm sứ men màu ghi
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe cappuccino 250ml gốm sứ men màu cam
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe latte 250ml gốm sứ men vân đá màu xanh Coban
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe latte 250ml gốm sứ men màu xanh bạc hà
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe latte cappuccino 250ml gốm sứ men màu vàng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu xanh Kabe
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu xanh cốm
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu xanh Bộ Đội
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml men màu xanh Bạc Hà
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
0949808555