Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly sứ men màu

Tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh lục
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh lục
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu nâu cà phê
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu nâu cà phê
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly uống cafe capuchino 220ml gốm sứ Bát Tràng men đen lòng trắng
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Ly uống cafe capuchino 220ml gốm sứ Bát Tràng men đỏ lòng trắng
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Tách cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh cốm
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh cốm
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly uống cafe espresso 70ml gốm sứ Bát Tràng men màu xanh bộ đội
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Tách cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh Coban
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh Coban
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cà phê espresso 70ml gốm sứ Bát Tràng men màu xanh bộ đội
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ Bát Tràng men màu ghi
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
0949808555