Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ ấm trà men trắng in logo

Ấm chén CK nắp lõm men trắng số 2
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Ấm chén Minh Long viền vàng số 3 gốm sứ Bát Tràng
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bộ ấm trà Minh Long số 1 viền vàng 24K
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Ấm chén Bát Tràng men ngọc hoa sen nổi
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Ấm chén Bát Tràng men ngọc viền vàng 24K hoa sen nổi
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Ấm chén Bát Tràng dáng Mẫu Đơn Minh Long sen nổi men trắng
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Ấm chén vuông men trắng

Ấm chén vuông men trắng

Mã sản phẩm: 1924035

Giá: 300,000 300,000 VNĐ
-11% Ấm chén Camellia viền vàng kim

Ấm chén Camellia viền vàng kim

Mã sản phẩm: 1903105

Giá: 450,000 400,000 VNĐ
Ấm chén Minh Long trắng số 3

Ấm chén Minh Long trắng số 3

Mã sản phẩm: 1914071

Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Ấm chén Mẫu Đơn trắng số 2

Ấm chén Mẫu Đơn trắng số 2

Mã sản phẩm: 1914006

Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Ấm chén Hongkong trắng

Ấm chén Hongkong trắng

Mã sản phẩm: 1914016

Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Ấm chén CK trắng số 2

Ấm chén CK trắng số 2

Mã sản phẩm: 1901637

Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Ấm chén CK trắng vung khuy

Ấm chén CK trắng vung khuy

Mã sản phẩm: 1924075

Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Ấm chén Minh Long số 1 men xanh ngọc
Giá: Call 0949808555
Ấm chén Hongkong men ngọc

Ấm chén Hongkong men ngọc

Mã sản phẩm: 1914045

Giá: Call 0949808555
12
0949808555