Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bộ ấm trà men lam cổ

Bộ ấm trà nắp lõm men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 2 men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc lâm thất hiền
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
Bộ ấm trà men lam cổ bọc đồng dáng ấm trà quai chuôi
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 3 men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc lâm thất hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Ấm tích 750ml men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ bọc đồng Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Ấm chén quả hồng men lam cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm chén Minh Long số 2 men lam cổ bọc đồng vẽ lão vọng
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 1 men lam cổ bọc đồng
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Ấm chén Mẫu Đơn men lam cổ bọc đồng Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm chén vại số 2 men lam cổ bịt đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Nội Phủ phục chế
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ vẽ rồng ẩn hiệu đề Nội Phủ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít cao cấp men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 1,400,000 1,400,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
12
0949808555