Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bộ ấm trà men lam cổ

Bộ ấm tích 500ml men lam Huế vẽ rồng ẩn
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm trà nắp lõm men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 2 men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc lâm thất hiền
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
Bộ ấm trà men lam cổ bọc đồng dáng ấm trà quai chuôi
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 3 men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc lâm thất hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Ấm tích 750ml men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ bọc đồng Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Ấm chén quả hồng men lam cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm chén Minh Long số 2 men lam cổ bọc đồng vẽ lão vọng
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 1 men lam cổ bọc đồng
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Ấm chén Mẫu Đơn men lam cổ bọc đồng Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm chén vại số 2 men lam cổ bịt đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Nội Phủ phục chế
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ vẽ rồng ẩn hiệu đề Nội Phủ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít cao cấp men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 1,400,000 1,400,000 VNĐ
12
0949808555