Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Điếu bát Chivas

Điếu bát Chivas 21 màu xanh lục bọc đồng
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Điếu Chivas 21 màu xanh lục bọc đồng
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Điếu Chivas 21 bọc đồng màu đỏ huyết dụ
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Điếu bát Chivas 21 bọc đồng màu xanh đen bát khum
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
-6% Điếu bát Chivas 21 bát loe màu xanh đen bọc đồng
Giá: 800,000 750,000 VNĐ
0949808555