Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Cốc uống trà

Ly tách sứ uống cafe latte cappuccino 300ml
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly cốc tách sứ uống cafe latte cappuccino 300ml kèm thìa sứ
Giá: 105,000 105,000 VNĐ
Ly cốc sứ uống cafe latte cappuccino 300ml
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly tách cafe cappuccino 220ml dáng Đức
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ly tách cafe cappuccino 220ml dáng Đức kèm thìa sứ
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Ly cafe cappuccino 220ml dáng Đức

Ly cafe cappuccino 220ml dáng Đức

Mã sản phẩm: 3603901

Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Ly tách cafe Capuchino men đen lòng gốm
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly tách cafe Capuchino men gốm lòng trắng
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly tách cà phê Capuchino men gấm

Ly tách cà phê Capuchino men gấm

Mã sản phẩm: 2001401

Giá: 145,000 145,000 VNĐ
Ly tách cà phê Capuchino gốm sứ 220ml men đen lòng trắng
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly tách cafe Capuchino 220ml men đen lòng màu da lươn
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Ly tách cafe Capuchino 220ml men đen lòng đỏ
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly tách cafe Capuchino 220ml men đen lòng gốm
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly tách cafe 180ml men đen lòng gốm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe Capuchino 220ml gốm sứ Bát Tràng cao cấp men trắng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly cafe Capuchino 250ml gốm sứ Bát Tràng men trắng cao cấp
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
0949808555