Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Cốc uống trà

Ly cafe không quai men gốm

Ly cafe không quai men gốm

Mã sản phẩm: 2003613

Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Cốc uống trà Lipton không quai men đen lòng xanh
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Cốc cafe không quai men đen lòng đỏ
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Cốc sứ không quai men đen giả vuốt lòng vàng
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Cốc sứ không quai giả vuốt men đen lòng gốm khắc chữ Coffee
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Cốc tách uống trà hoa dây men lam cổ
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc uồng trà Cung Đình vẽ rồng men lam cổ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách trà men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc uống trà Cung Đình men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
0949808555