Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Điếu bát gốm tử sa

Điếu bát gốm tử sa Bát Tràng màu son khắc hoa sen
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Điếu bát gốm tử sa Bát Tràng màu nâu khắc hoa sen
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Điếu bát gốm tử sa Bát Tràng màu son vẽ hoa sen
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
0949808555