Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Gốm Bát Tràng

Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ kỳ lân Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ hoa sen Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm men lam vẽ sơn thủy hữu tình
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
-4% Lọ bá huê tôn 25cm men lam cổ vẽ cổ đồ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,150,000 1,100,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm sứ men xanh trắng vẽ hoa sen
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm vẽ kỳ lân men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh lục
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh lục
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu nâu cà phê
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu nâu cà phê
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly uống cafe capuchino 220ml gốm sứ Bát Tràng men đen lòng trắng
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
0949808555