Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Gốm Bát Tràng

Ấm tích rạn 750ml kèm giỏ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1 lít men rạn cổ
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 750ml men rạn cổ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men rạn cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men rạn kèm giỏ ủ ấm tích Bát Tràng
Giá: 1,800,000 1,800,000 VNĐ
Bộ ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men kem vẽ hoa sen hồng
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ vẽ sơn thủy hoa chanh cổ
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 750ml men lam cổ vẽ sơn thủy kẻ hoa chanh cổ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
-8% Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 650,000 600,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ Trúc lâm thất hiền kèm giỏ ủ ấm cao cấp
Giá: 1,300,000 1,300,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 18cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 14cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 16cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly cốc cafe 280ml men hỏa biến ngọc trai
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men hỏa biến ngọc trai
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
0949808555