Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Gốm Bát Tràng

Gạt tàn gốm tử sa ganh nâu chỉ Chocolate
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc trăng vàng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc trăng xanh
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa xanh
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa vàng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Bếp đun cafe gốm sứ 100ml men đen lòng thủy tinh
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh 1.5 lít men kem vẽ hoa sen màu
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 200ml gốm sứ cao cấp men trắng
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly cà phê capuchino 200ml gốm sứ cao cấp men trắng
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Ly cà phê cappuccino 250ml gốm sứ cao cấp men trắng dáng vuông
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly tách cà phê cappuccino 250ml gốm sứ cao cấp men trắng dáng vuông
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ly tách cafe Capuchino 220ml gốm sứ Bát Tràng cao cấp men trắng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly cafe Capuchino 250ml gốm sứ Bát Tràng men trắng cao cấp
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly tách cafe Capuchino 250ml gốm sứ Bát Tràng men trắng cao cấp
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Ly tách cafe Cappuccino 220ml gốm sứ Bát Tràng dáng Nhật Bản
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Tách cafe Espresso 70ml gốm sứ cao cấp
Giá: 21,000 21,000 VNĐ
0949808555