Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ hoa men hỏa biến

Bát thả hoa Bát Tràng men hỏa biến
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
-11% Bát thả hoa men hỏa biến hình lá sen
Giá: 900,000 800,000 VNĐ
Lọ cắm hoa đẹp men hỏa biến màu ngọc lục bảo
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Lọ vuông men hỏa biến màu thiên thanh
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bình hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng quả bí
Giá: 1,350,000 1,350,000 VNĐ
Chai lọ gốm sứ decor men hỏa biến
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Chai sứ cắm hoa men hỏa biến màu ngọc lục bảo
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Bình lọ hoa đẹp dáng đùi rế men hỏa biến màu ngọc lục bảo
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
-3% Bát thả hoa gốm sứ hình lá sen men hỏa biến
Giá: 1,550,000 1,500,000 VNĐ
Bát thả hoa gốm sứ men hỏa biến
Giá: 900,000 900,000 VNĐ
Bình lọ men hỏa biến màu ngọc lục bảo dáng bình khía múi to
Giá: 900,000 900,000 VNĐ
Lọ cắm hoa dáng giỏ cua men hỏa biến
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Vò lọ gốm sứ men hỏa biến dáng vò chân thon
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Vò lọ cắm hoa men hỏa biến dáng vò tròn
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Lọ xoài men hỏa biến màu ngọc lục bảo
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Lọ hoa men hỏa biến hình đèn lồng màu ngọc lục bảo
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
12
0949808555