Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Đồ ký kiểu phục chế

Dầm trà men lam cổ tích Cổ Đồ hiệu đề chữ Thọ
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Dầm trà men lam cổ tích Mai Thọ hiệu đề Ngoạn Ngọc
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Dầm trà men lam cổ viết chữ Thọ hiệu đề Bảo Châu Lợi Ký
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Dầm trà men lam cổ vẽ khóa đồng tâm hiệu đề Ngoạn Ngọc
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Dầm trà sứ Cào Cào hiệu đề Ngoạn Ngọc men lam cổ 18cm
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Dầm trà sứ Xích Bích hiệu đề Thành Hóa niên chế men lam cổ 18cm
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Dầm trà sứ Ngư Tảo hiệu đề Ngoạn Ngọc men lam cổ 18cm
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Dầm trà sứ Trúc Lâm hiệu đề Nhược Thâm Trân Tàng men lam cổ 18cm
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Dầm trà sứ Xích Bích hiệu đề Mỹ Ngọc men lam cổ 18cm
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Dầm trà sứ Xích Bích hiệu đề Mỹ Ngọc 18cm men lam cổ
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bát ăn cơm sơn thủy men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Lọ lục lăng 43cm men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 2,950,000 2,950,000 VNĐ
Bát chưng tổ yến Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam Huế vẽ Bát Tiên Quá Hải
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
0949808555