Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Gạt tàn sứ

Gạt tàn gốm sứ Bát Tràng men gốm lòng vàng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá men đen lòng vàng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men đen lòng đỏ
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men hỏa biến
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
-5% Gạt tàn sứ men hỏa biến

Gạt tàn sứ men hỏa biến

Mã sản phẩm: 5200403

Giá: 95,000 90,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ dáng dẹt men hỏa biến
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá dáng tròn men hỏa biến
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa vàng
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc trăng vàng
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa xanh
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc trăng xanh
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa thổ cẩm

Gạt tàn gốm tử sa thổ cẩm

Mã sản phẩm: 2200606

Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa ganh nâu chỉ Chocolate
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
-10% Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men trắng
Giá: 50,000 45,000 VNĐ
0949808555