Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Gạt tàn sứ

Gạt tàn gốm tử sa ganh nâu chỉ Chocolate
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc trăng vàng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc trăng xanh
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa xanh
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa vàng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn xì gà gốm sứ men trắng
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
-10% Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men trắng
Giá: 50,000 45,000 VNĐ
Gạt tàn xì gà gốm sứ men đen
Giá: Call 0949808555
Gạt tàn xì gà gốm sứ Bát Tràng men đen
Giá: Call 0949808555
Gạt tàn gốm sứ men lam cổ bọc đồng Trúc lâm thất hiền
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Phụ kiện bộ ấm trà men lam cổ bọc đồng
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Phụ kiện bộ đồ trà men lam cổ bọc đồng
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ phụ kiện gạt tàn lọ chè lọ tăm gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bộ phụ kiện gốm sứ khắc hoa phù dung gạt tàn lọ chè lọ tăm
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men đen lòng xanh
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
12
0949808555