Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Điếu bát men rạn cổ

Điếu bát men rạn cổ bọc đồng rồng nổi dáng thắt loe
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng dáng thắt loe Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát bọc đồng men rạn rồng nổi dáng quả lựu
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Điếu bát men ngọc bọc đồng giả cổ
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng vẽ Sơn Thủy
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
0949808555