Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bộ đồ ăn gốm sứ giả cổ

-6% Bát chiết yêu 13cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 90,000 85,000 VNĐ
-8% Bát chiết yêu 20cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 200,000 185,000 VNĐ
-8% Bộ bát chiết yêu gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 615,000 565,000 VNĐ
Bát chiết yêu 11cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
-14% Bát chiết yêu 16cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 145,000 125,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
0949808555