Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ đồ ăn gốm sứ giả cổ

Bát chiết yêu 18cm hoa chanh

Bát chiết yêu 18cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100801

Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm hoa chanh

Bát chiết yêu 12cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100404

Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát chiết yêu 16cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát chiết yêu 14cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
-17% Bát chiết yêu 13cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 90,000 75,000 VNĐ
-14% Bát chiết yêu 16cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 145,000 125,000 VNĐ
-6% Bát chiết yêu 18cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 175,000 165,000 VNĐ
-8% Bộ bát chiết yêu gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 615,000 565,000 VNĐ
Bát chiết yêu 16cm hoa chanh

Bát chiết yêu 16cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100702

Giá: 75,000 75,000 VNĐ
-6% Bộ 4 bát chiết yêu hoa chanh

Bộ 4 bát chiết yêu hoa chanh

Mã sản phẩm: 5102505

Giá: 265,000 250,000 VNĐ
Bát chiết yêu 14cm hoa chanh

Bát chiết yêu 14cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100603

Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Bát chiết yêu 11cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
-8% Bát chiết yêu 20cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 200,000 185,000 VNĐ
0949808555