Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Gạt tàn gốm sứ

-4% Gạt tàn thuốc lá dáng tròn men hỏa biến
Giá: 125,000 120,000 VNĐ
-4% Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men hỏa biến
Giá: 125,000 120,000 VNĐ
-4% Gạt tàn sứ men hỏa biến Thỏ Ngọc dáng tròn
Giá: 125,000 120,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men hỏa biến màu xanh
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men hỏa biến màu đen
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men hỏa biến gấm
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa ganh nâu chỉ Chocolate
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc trăng vàng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc trăng xanh
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa xanh
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa vàng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Gạt tàn xì gà gốm sứ men trắng
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
-10% Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men trắng
Giá: 50,000 45,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men trắng dáng tròn
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Gạt tàn xì gà gốm sứ men đen
Giá: Call 0949808555
Gạt tàn xì gà gốm sứ Bát Tràng men đen
Giá: Call 0949808555
12
0949808555