Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Gạt tàn gốm sứ

Bộ phụ kiện gốm sứ khắc hoa phù dung gạt tàn lọ chè lọ tăm
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men đen lòng xanh
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn xì gà gốm sứ men đen
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Gạt tàn xì gà gốm sứ Bát Tràng men đen
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ Bát Tràng men gốm lòng vàng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá men đen lòng vàng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men đen lòng đỏ
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men hỏa biến
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
-5% Gạt tàn sứ men hỏa biến

Gạt tàn sứ men hỏa biến

Mã sản phẩm: 5200403

Giá: 95,000 90,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ dáng dẹt men hỏa biến
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá dáng tròn men hỏa biến
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men trắng dáng tròn
Giá: 30,000 30,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa vàng
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc trăng vàng
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Gạt tàn gốm tử sa khắc hoa xanh
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
12
0949808555