Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ly sứ men rạn

Cốc tách cà phê gốm sứ men rạn vẽ hoa sen
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ly tách cafe Bát Tràng men rạn cổ vẽ cá
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc sứ không quai men rạn cổ vẽ chuồn khoai
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Cốc sứ không quai men rạn vẽ hoa cúc dây
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Cốc sứ men rạn cổ vẽ hoa sen
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
-13% Ly tách cà phê gốm sứ men rạn vẽ sơn thủy
Giá: 75,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men rạn vẽ chuồn khoai
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa cúc dây
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
0949808555