Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bộ ấm trà men rạn cổ

Bộ ấm trà nắp lõm men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Bộ ấm trà Nhật men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
-6% Bộ ấm trà vại men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 850,000 800,000 VNĐ
Ấm chén quả hồng men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Ấm chén Nhật men rạn cổ bọc đồng khay liền vẽ sơn thủy
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
0949808555