Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ đồ ăn gốm sứ men hỏa biến

Bát đĩa bộ đồ ăn Bát Tràng men hỏa biến gấm 3 màu 21 món
Giá: 1,915,000 1,915,000 VNĐ
Bát đĩa bộ đồ bàn ăn Bát Tràng men hỏa biến gấm 3 màu 21 món
Giá: 1,915,000 1,915,000 VNĐ
Bát ăn cơm men hỏa biến gấm 3 màu
Giá: 550,000 550,000 VNĐ
Thố cơm thố canh gốm sứ men hỏa biến gấm 3 màu
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
0949808555