Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Đĩa tranh gốm sứ

Tranh đĩa Bát Tràng giả cổ đường kính 35cm vẽ hoa sen
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Đĩa tranh gốm sứ giả cổ đường kính 35cm vẽ chim hoa
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Tranh đĩa gốm sứ giả cổ đường kính 35cm vẽ bách hoa
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Tranh đĩa gốm sứ giả cổ đường kính 35cm vẽ hoa phù dung
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
0949808555