Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ly cốc uống trà cà phê

Cốc uống trà hoa sen men lam cổ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc trà Cung Đình men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Cốc trà tàu men lam vẽ sơn thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly trà tàu men lam vẽ rồng phượng
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Cốc trà tàu men lam vẽ rồng phượng
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Cốc uống trà hoa men lam vẽ sơn thủy
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Cốc trà Cung Đình men lam vẽ rồng phượng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe nóng men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly cốc trà không quai men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ Bát Tràng men đen lòng vàng khắc chữ Coffee
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cà phê Bát Tràng men đen lòng gốm khắc chữ Coffee
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe Bát Tràng men đen lòng gốm khắc chữ Coffee
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe Bát Tràng men đen lòng đỏ
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách quán cà phê men đen lòng xanh
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp đun cà phê men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly cốc uống trà không quai men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
0949808555