Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly cốc uống trà cà phê

Ly cốc cafe 280ml men hỏa biến ngọc trai
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Thìa cafe gốm sứ men hỏa biến hồng tuyết
Giá: 30,000 30,000 VNĐ
Thìa cafe gốm sứ men hỏa biến ngọc trai
Giá: 30,000 30,000 VNĐ
Ly cốc sứ Bát Tràng men hỏa biến Hồng Tuyết
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Ly cốc không quai uống trà cafe men hỏa biến Hồng Tuyết
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc sứ không quai uống trà cafe men hỏa biến Hồng Tuyết
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ly cốc không quai uống trà cafe men hỏa biến Hồng Tuyết kèm thìa sứ
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Ly cafe 150ml men hỏa biến Hồng Tuyết
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ly tách cafe 150ml men hỏa biến Hồng Tuyết
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe 150ml men hỏa biến Hồng Tuyết kèm thìa sứ
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Ly tách cafe 180ml men hỏa biến Hồng Tuyết kèm thìa sứ
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Ly cafe 180ml men hỏa biến Hồng Tuyết
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ly tách cafe 180ml men hỏa biến Hồng Tuyết
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc tách sứ uống cafe latte cappuccino 300ml kèm thìa sứ
Giá: 105,000 105,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe latte cappuccino 300ml
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly cốc sứ uống cafe latte cappuccino 300ml
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
0949808555