Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Cốc tách cafe gốm sứ

Cốc tách cà phê gốm sứ men rạn vẽ hoa sen
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Cốc tách cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa sen
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ly tách cà phê gốm sứ men rạn vẽ chuồn chuồn
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc tách trà cafe men đen lòng gốm khắc tre trúc
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách trà cafe men đen lòng gốm khắc hoa sen
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cà phê gốm sứ men đen lòng gốm dáng quai cành
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc tách cà phê men đen lòng gốm dáng cốc vát không quai
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Bộ ly cốc cafe gốm sứ vẽ cá đàn
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Ly cốc cà phê men đen lòng gốm
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
-8% Cốc tách cà phê không quai men đen lòng gốm
Giá: 60,000 55,000 VNĐ
Cốc tách cà phê gốm sứ quai vếch men đen lòng gốm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc tách cafe gốm sứ không quai men đen lòng gốm
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly tách cafe quai vếch men đen lòng gốm
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe Bát Tràng men rạn cổ vẽ cá
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ vẽ cá đàn
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Ly tách cafe không quai men đen lòng gốm
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
0949808555