Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Cốc sứ vẽ hoa

Cốc tách uống trà hoa dây men lam cổ
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc uồng trà Cung Đình vẽ rồng men lam cổ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc uống trà Cung Đình men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ hoa đào

Cốc sứ có nắp vẽ hoa đào

Mã sản phẩm: 1946013

Giá: 75,000 75,000 VNĐ
0949808555