Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Cốc sứ vẽ hoa

Cốc uống trà hoa men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
-4% Cốc uống trà có nắp men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 125,000 120,000 VNĐ
-8% Cốc trà tàu men lam vẽ hoa sen

Cốc trà tàu men lam vẽ hoa sen

Mã sản phẩm: 6006801

Giá: 130,000 120,000 VNĐ
-17% Cốc trà Cung Đình men lam vẽ hoa sen
Giá: 120,000 100,000 VNĐ
-13% Ly tách cà phê gốm sứ men rạn vẽ sơn thủy
Giá: 75,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa cúc dây
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ men rạn vẽ chuồn khoai
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp men lam cổ Trúc lâm thất hiền
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ tre

Cốc sứ có nắp vẽ tre

Mã sản phẩm: 1900522

Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ hoa dây

Cốc sứ có nắp vẽ hoa dây

Mã sản phẩm: 1900523

Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ hoa sen

Cốc sứ có nắp vẽ hoa sen

Mã sản phẩm: 1905424

Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ hoa đào

Cốc sứ có nắp vẽ hoa đào

Mã sản phẩm: 1946013

Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc tách uống trà hoa dây men lam cổ
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc uồng trà Cung Đình vẽ rồng men lam cổ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc uống trà Cung Đình men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
0949808555