Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ấm chén Bát Tràng

Bộ khay ấm trà gốm tử sa đắp Tùng
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Ấm chén tử sa đắp Lão Tùng

Ấm chén tử sa đắp Lão Tùng

Mã sản phẩm: 3004403

Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén gốm tử sa đắp Hoa Sen
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
-11% Ấm chén Camellia viền vàng kim

Ấm chén Camellia viền vàng kim

Mã sản phẩm: 1903105

Giá: 450,000 400,000 VNĐ
Ấm chén Minh Long trắng số 3

Ấm chén Minh Long trắng số 3

Mã sản phẩm: 1914071

Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Ấm chén vại số 2 men lam cổ bịt đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Ấm chén Mẫu Đơn trắng số 2

Ấm chén Mẫu Đơn trắng số 2

Mã sản phẩm: 1914006

Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Ấm chén Hongkong trắng

Ấm chén Hongkong trắng

Mã sản phẩm: 1914016

Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Ấm chén CK trắng số 2

Ấm chén CK trắng số 2

Mã sản phẩm: 1901637

Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Ấm chén CK trắng vung khuy

Ấm chén CK trắng vung khuy

Mã sản phẩm: 1924075

Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Ấm chén gốm tử sa Bát Tràng đắp nổi hoa đào số 2
Giá: 450,000 450,000 VNĐ
Ấm chén tử sa đắp nổi Hoa Đào số 1
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử quai Việt khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử sa quai vếch khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
0949808555