Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ấm chén Bát Tràng

Bộ ấm trà tử quai Việt khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử sa quai vếch khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử sa quai Nhật khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén tử sa quai Việt Nam khắc trăng vàng
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén gốm tử sa Bát Tràng dáng dẹt quai Nhật khắc trăng vàng
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén tử sa quai vếch khắc trăng vàng
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén tử sa quai Nhật khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm chén tử sa quai Việt khắc trăng xanh
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít vẽ hoa dây men lam cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm trà Mẫu Đơn khắc hoa phù dung kèm phụ kiện và khay gỗ
Giá: 1,800,000 1,800,000 VNĐ
Bộ ấm chén gốm sứ khắc tay

Bộ ấm chén gốm sứ khắc tay

Mã sản phẩm: 6800605

Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuông khắc hoa phù dung
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Ấm chén vuông khắc hoa phù dung kèm phụ kiện
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Bộ ấm trà Mẫu Đơn khắc hoa phù dung
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bộ ấm trà cao cấp khắc hoa phù dung
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Ấm chén Mẫu Đơn khắc hoa phù dung
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
0949808555